אח"צ קסום לנשים "ידידות כנפיים" אצל רינה פדווה על הגג.

דיסק כנפיים מתנגן ברקע, מכירת תמונות של אמני כנפיים, הצגת העמותה ואוירה נפלאה.

1
2

3