אנו זקוקים לתמיכה מתורמים פרטיים עיסקיים ומקרנות בארץ ובחו"ל. בעזרתכם נוכל לממש את הפוטנציאל הטמון באמנים המיוחדים המגיעים אלינו ולאפשר לקהל הרחב ליהנות מאמנותם, ולהם לקבל משמעות לחייהם. המרכז לאמנויות כנפיים מתוקצב באופן חלקי בלבד על ידי משרדי ממשלה שונים. כל אלו ואחרים אינם מספיקים למינוף האפשרויות ולהעצמת היוצרים בכנפיים. לצורך כך אנו זקוקים לתרומתך.

buttonbig4

– בדואר: חנינא בן דוסא 21, תל אביב יפו

– בטלפון: משרד כנפיים – 072-2151909 \ מנכ"ל העמותה ארז מולאי 052-8995622

– לחשבון הבנק: בנק הפועלים מספר חשבון 219889 סניף 611 יפו

* לכנפיים אישור מס הכנסה לצורך תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה *