מרכז האמנויות כנפיים הוקם במטרה לאפשר לאנשים המתמודדים עם משברים ואתגרים נפשיים אשר נחנו בכישרון אמנותי, ליצור ולתפקד כאמנים יוצרים, לחשוף את עולמם תוך דיאלוג עם החברה ולאפשר שילוב מקצועי בחברה ומתן ביטוי ליכולות שלהם.
כנפיים מיועדת לאלו מהם שעם ולמרות קשייהם יש בהם כישרון, יכולת ותשוקה לביטוי אמנותי כמו גם רצון ונכונות להשתלב בקהילה של יוצרים.
כל יוצר בכנפיים ישתלב בחברה ויהיה חלק ממנה על פי בחירתו, יכולותיו ושאיפותיו האישיות.
תחת כנפיים פועלת קבוצת תאטרון שהחברים בה הם אמנים בעלי פיגור שכלי בעלי כישרון במשחק.